ŽUKOVSKÝ PATCHWORK 2015

By | Dub 9, 2015

Letošní patchwork proběhl 27. a 28. března 2015 a nesl se v duchu nadcházejících velikonoc.
Řekne-li se patchwork, řada z nás, a zvláště pak mužů, bude jen nechápavě kroutit hlavami. Co vlastně patchwork je?
Patchwork, to jsou malé kousky látek, barevně sladěné, sešité do vzorů, jsou to překrásné deky, jejichž vzory mají vlastní bohatou historii. Zkrátka jedná se o techniku zhotovování bytových doplňků i oblečení, starou tisíce let.

VIII. PLES ZVONKU

By | Dub 9, 2015

OSMÝ ROČNÍK PLESU ZVONKU je minulostí.
Plesu ve Valentýnském duchu se zúčastnilo necelých 120 místních a okolních spoluobčanů.
Dík patří především těm členům, kteří se aktivně podíleli na přípravě i vlastním průběhu letošního plesu.
Výtěžek z plesu, který předčil veškerá očekávání, poputuje jako každoročně na oslavu dne Dětí v Dolním Žukově.

Lysá hora – královna Moravskoslezských Beskyd pokořena, kdo bude další?

By | Říj 15, 2014

Cykloturistika na Lysou horu je poměrně náročná na fyzickou přípravu.
Jediná trasa, která je celá po asfaltu a tudíž je vhodná pro silniční kola, vede z místa, které je známé jako Papežov v údolí mezi obcí Krásná a horskou osadou Visalaje.
Na vrcholu při hezkém počasí na Vás čekají nádherné výhledy.


O týden později Komorní Lhotka,
Ondráš a Ropička.

DEN DĚTÍ

By | Čvc 2, 2014

Občanské sdružení Zvonek v Dolním Žukově za finančního přispění Města Český Těšín pořádal v sobotu dne 14. června 2014 od 14 hodin v areálu zahrady KaSC Škola již 5-tý ročník dětského dne. I přes intenzivní dešťovou přeháňku se nakonec dětského dne zúčastnilo více než 120 dětí, většinou v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Ve 14-ti soutěžních disciplínách soutěžily na každém stanovišti nejen o razítka do své průkazky, ale také o sladké a vitamínové odměny. Asi nejvíce se líbily soutěže ve střelbě ze vzduchovky, shazování plechovek, lov rybiček, házení míčkem do tlamy, skoky v pytlích, chůdy, přetahování lanem, a další. Na konci pak ještě každý v losování dostal, podle počtu nasbíraných razítek, hodnotnou odměnu.
Poděkování patří všem sponzorům ale především pořadatelům úspěšné akce.
Fotogalerie:

PECKA PRO DĚCKA – DEN DĚTÍ

By | Čer 4, 2014

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na tradiční Den dětí se zvonkem.

Slavnostní zahájení dne plného her a soutěží proběhne v sobotu 14. června 2014 ve 14:00 v areálu zahrady KaSC Škola.
 

 

1.ročník pohádkové Noci s Andersenem

By | Kvě 6, 2014

První Noc s Andersenem proběhla z 2. na 3. května v KaSC Škola Dolní Žukov a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.
Speciální soutěže pro tuto noc připravila Městská knihovna Český Těšín ve spolupráci s členy občanského sdružení Zvonek – volné o.s..
Noc s Andersenem je projekt na podporu dětského čtenářství, jenž se každoročně koná v českých knihovnách, školách, školních družinách… zkrátka všude tam, kde nápadití knihovníci, šikovní vyučující a zkušení pořadatelé připravují lákavý program pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek.
Takřka neodmyslitelnou součástí „noci“ byly kromě čtení pohádek, míčové hry, opékání párků a také noční pochod s baterkami k hledání pokladu.

Tradice lásky – stavění máje – zachována

By | Kvě 5, 2014


 
 
 
 
Stavění máje – v předvečer 1. května se vypravili chlapi o.s. Zvonek do lesa, aby tu usekli stromek a udělali z něj do rána tradiční žukovskou májku, tradiční symbol jara. Bedlivé hlídání odpadá, jelikož byla umístěná na nově zrekonstruované střeše naší požární zbrojnice.
 
 

Noc s Andersenem

By | Dub 23, 2014


 
 
 
 
 
 
 
 

Občanské sdružení  Zvonek – volné o.s. pořádá pro děti ve spolupráci s městskou knihovnou Český Těšín : NOC  S  ANDERSENEM

Začátek: v pátek 2.května 2014 v 17 hodin

Konec:  v sobotu 3.května 2014 v 8 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v knihovně KaSC Škola Dolní Žukov, kontakt: Marcela Poloková, tel: 607 842 641,  mail: polokovamarcela@seznam.cz

Ping-Pong

By | Bře 19, 2014

Medaile a ceny březnového turnaje v Ping-Pongu rozdány, hold mládí je mládí.
Umístění :
I. místo – kategorie žen – Marcela Poloková, členka občanského sdružení Zvonek
I. místo – kategorie mužů – Petr Novák, člen Fotoklubu Zvonek

Celkem se sportovního odpoledne zúčastnilo 11 hráčů a 2 nehrající diváci.

Březnový turnaj ve stolním tenisu

By | Bře 5, 2014


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.ples Zvonku 2014

By | Led 18, 2014

V sobotu 8.2.2014 se v sále dolnožukovské restaurace „U zvonku“ uskuteční prestižní společenský Ples Zvonku 2014. Srdečně zveme všechny přátelé našeho sdružení. Potřebné informace o rezervaci místenek obdržíte na tel.č.: 777 704 861

Výtěžek plesu bude věnován na obnovu objektu bývalé hasičské zbrojnice v Dolním Žukově.

Zvonek je v současné době majitelem a správcem této kulturní památky.

Její stav vyžaduje provést neprodleně některé stavební opravy a údržbu.

Komu není lhostejný osud naší zbrojnice přispějte k její záchraně.

Děkujeme,

výbor Zvonek – volné o.s.

Výroční členská schůze Zvonku

By | Led 6, 2014

17. ledna v 17:00 se v KaSC Škola uskuteční již 7-má výroční členská schůze Zvonku.
Program formou diskuze:
1. Připomenutí si konaných významných kulturních a společenských akcí – fotoprojekce
2. Návrh budoucích kulturních a společenských akcí v Dolním Žukově jako:
a) ples,
b) obnova místní požární zbrojnice,
c) stavění máje,
d) den dětí a mládeže,
e) výstavy, besedy, vánoční koledování a ostatní návrhy či změny všech přítomných.
3. Volná diskuze

Mikulášské pohlazení

By | Pro 26, 2013

 

Mikuláš je hodný pán,
nosí dětem marcipán
a zlobivým brambory
do tátovy bačkory

 
 
 
 
 
Dne 9. prosince zpříjemnili advent naším seniorům dětí z hudební školy Český Těšín.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požární zbrojnice majetkem Zvonku – volné o.s.

By | Říj 22, 2013

Odkoupení místní požární zbrojnice odsouhlasena většinou členů výborů
Zvonek – volné o.s.)Naše sdružení podalo dne 5. listopadu 2012 žádost na MěÚ Český Těšín o prodej nemovitosti a to budovy bývalé požární zbrojnice, která se nachází v obci Český Těšín, katastrální území Dolní Žukov, parcelní číslo 224.

 
 
 
Město tuto žádost projednalo a dne 16.9.2013 na základě usnesení Zastupitelstva města Český Těšín č. 522/14.ZM, schválilo dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej
– budovy obč. vybavenosti bez čp/če nacházející se na pozemku parc. č. 224
– pozemku parc. č. 224, zast. pl., o vým. 53 m2
vše k.ú. Dolní Žukov

Zvonek volné o.s. v případě získaní budovy do osobního vlastnictví hodlá ji zvelebit, případně osvětlit a zachovat její ráz jako další dominantu obce Dolní Žukov.

Administrace © 2020 Zvonek – volné o.s.