Výroční členská schůze Zvonku

By | Led 6, 2014

17. ledna v 17:00 se v KaSC Škola uskuteční již 7-má výroční členská schůze Zvonku.
Program formou diskuze:
1. Připomenutí si konaných významných kulturních a společenských akcí – fotoprojekce
2. Návrh budoucích kulturních a společenských akcí v Dolním Žukově jako:
a) ples,
b) obnova místní požární zbrojnice,
c) stavění máje,
d) den dětí a mládeže,
e) výstavy, besedy, vánoční koledování a ostatní návrhy či změny všech přítomných.
3. Volná diskuze

Mikulášské pohlazení

By | Pro 26, 2013

 

Mikuláš je hodný pán,
nosí dětem marcipán
a zlobivým brambory
do tátovy bačkory

 
 
 
 
 
Dne 9. prosince zpříjemnili advent naším seniorům dětí z hudební školy Český Těšín.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požární zbrojnice majetkem Zvonku – volné o.s.

By | Říj 22, 2013

Odkoupení místní požární zbrojnice odsouhlasena většinou členů výborů
Zvonek – volné o.s.)Naše sdružení podalo dne 5. listopadu 2012 žádost na MěÚ Český Těšín o prodej nemovitosti a to budovy bývalé požární zbrojnice, která se nachází v obci Český Těšín, katastrální území Dolní Žukov, parcelní číslo 224.

 
 
 
Město tuto žádost projednalo a dne 16.9.2013 na základě usnesení Zastupitelstva města Český Těšín č. 522/14.ZM, schválilo dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej
– budovy obč. vybavenosti bez čp/če nacházející se na pozemku parc. č. 224
– pozemku parc. č. 224, zast. pl., o vým. 53 m2
vše k.ú. Dolní Žukov

Zvonek volné o.s. v případě získaní budovy do osobního vlastnictví hodlá ji zvelebit, případně osvětlit a zachovat její ráz jako další dominantu obce Dolní Žukov.

Večer KARAOKE

By | Říj 17, 2013


 
 
15. listopadu v 17 hodin pořádáme v KaSC Škola »karaoke večer«, přijdi mezi nás, bude legrace.

Bufet zajištěn.

Ukončení léta Zvonku a vyhodnocení Dne dětí

By | Zář 26, 2013

Dne 20. září 2013 r. proběhlo v prostorách KaSC Škola Dolní Žukov, vyhodnocení úspěšné akce pro dědí konané v červnu letošního roku. Vyhodnocení se zúčastnili téměř všichni aktivní členové občanského sdružení Zvonek – volné o.s..

 

 

 

 

Mezi oceněnými byli pan Alois Navrátil a pan Petr Polok.
 

 

Abrakadabra, čáry máry fuk, ať si holka nebo kluk, Den dětí je fuč

By | Čer 27, 2013

Všemi dětmi toužebně očekávaný 22. červen je minulostí. Na děti si připravili pořadatelé občanského sdružení Zvonek – volné o. s. pohádkový les, den plný zábavy, her a soutěží, sladkých odměn a drobných dárečků. Ani krátká bouřka nikoho neodradila.

DEN DĚTÍ

By | Čer 14, 2013

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na tradiční Den dětí se zvonkem. Slavnostní zahájení dne plného her a soutěží proběhne v sobotu 22.6.2013 ve 14:00 v areálu zahrady KaSC Škola.

 
 
 
 
Vítězství není všechno,
ale vůle k vítězství ano.
 
 
Bufet zajištěn
 
 
 
 
Tato akce se koná za finanční podpory Města Český Těšín.

Stavění Máje v Dolním Žukově

By | Kvě 5, 2013

V pondělí 29. dubna 2013 proběhlo u požární zbrojnice tradiční stavění máje.

Výroční členská schůze

By | Bře 8, 2013

Dne 5. dubna v 17:00 se v KaSC Škola uskuteční již 6-tá výroční členská schůze Zvonku.
Program formou diskuze:
1. Připomenutí si konaných významných kulturních a společenských akcí – fotoprojekce
2. Návrh budoucích kulturních a společenských akcí v Dolním Žukově jako:
a) májová veselice,
b) sportovní den dětí a mládeže ,
c) obnova místní požární zbrojnice,
d) zřízení parkoviště pod MŠ,
e) výstavy, besedy, vánoční koledování a ostatní návrhy či změny všech přítomných.
3. Volná diskuze

Ples zvonku 2013

By | Led 19, 2013

V únoru se pro členy našeho sdružení a jejich přátelé uskuteční tradiční „Ples Zvonku 2013″. Vyzvednout si místenky a složit dobrovolné dary plesu můžete u předsedy sdružení Ing.Szlauera.                                                                                  Kontakt    tel.: 608 430 724,     mail:   petr.szlauer@centrum.cz                                                                                                                                                                                                                                                               
Výtěžek plesu bude věnován na obnovu schátralého objektu bývalé hasičské zbrojnice v Dolním Žukově.

 

 

 

 

 

 

 

Velice úspěšná výstava ručních prací

By | Říj 21, 2012

Předposlední říjnový víkend jsme měli možnost shlédnout v našem KaSC Škola výstavu ručních prací tvořených technikou patchwork, paličkování a pergamano.

Patchwork je zvláštní technika sešívání kousků látek, jež spolu vytvářejí nádherné geometrické obrazce. Techniku nám přijela do Žukova osobně představit mistryně tohoto umění paní Sikorová Bystřice.

Paličkování je speciální nákladná textilní technologie, pomocí níž se dá vytvořit neskutečné množství nádherných provlékaných a vázaných vzorů a obrazů. Praktické ukázky tohoto umění nám předvedla paní Bajtková z Třince. Kořeny techniky

Pergamano sahají až do 14.století, kdy tato technika našla uplatnění zejména v klášterech, kdy se jako obaly na knihy a záložky používalo průhledný pergamenový papír, na nějž se vytlačovalo a vpichovalo rydly nejrůznější ozdobná písma, grafiky a obrazce. Tvorbu oblíbených pergamenových přániček z let 18. a 19 století nám předváděla paní Orawská Třince Podlesí.

Podzimní výstava patchwork, paličkování a pergamano

By | Říj 3, 2012

Ve dnech 20.-21.10., v době sobota 10:00-19:00 a neděle 10:00-18:00, pořádá naše sdružení výstavu ručních prací. Výstava se koná ve velkém sále KaSC Škola.  Prostor k přátelskému posezení  a občerstvení bude zajištěno.

 

 

 

 

Srdečně zve výbor Zvonku.

Setkání s Ivanou Mrózkovou

By | Zář 23, 2012

Přátelé srdečně vás zveme na Setkání se skvělou fotografkou a portrétistkou Ivanou Mrózkovou z Bystřice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto setkání bude zároveň tečkou za naším letošním Klipováním a my věříme, že si nenecháte ujít tuto vyjímečnou příležitost a v pátek se osobně přijdete seznámit s fotografickým uměním paní Ivany.

Setkání s Barborou Baronovou

By | Zář 17, 2012

Známé ji jako hudebnici, zpěvačku, scénáristku, ovšem tentokrát zavítá do naší Školy jako spisovatelka, sama sice není fotografkou, ale se skvělou fotografkou spolupracuje. Barbora Baronová, kniha „Slečny“ a fotografie Dity Pepe, to je program pátečního Setkání s fotografem v rámci projektu Klipování 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Administrace © 2018 Zvonek – volné o.s.