PECKA PRO DĚCKA – DEN DĚTÍ

By | Čer 4, 2014

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na tradiční Den dětí se zvonkem.

Slavnostní zahájení dne plného her a soutěží proběhne v sobotu 14. června 2014 ve 14:00 v areálu zahrady KaSC Škola.
 

 

1.ročník pohádkové Noci s Andersenem

By | Kvě 6, 2014

První Noc s Andersenem proběhla z 2. na 3. května v KaSC Škola Dolní Žukov a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.
Speciální soutěže pro tuto noc připravila Městská knihovna Český Těšín ve spolupráci s členy občanského sdružení Zvonek – volné o.s..
Noc s Andersenem je projekt na podporu dětského čtenářství, jenž se každoročně koná v českých knihovnách, školách, školních družinách… zkrátka všude tam, kde nápadití knihovníci, šikovní vyučující a zkušení pořadatelé připravují lákavý program pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek.
Takřka neodmyslitelnou součástí „noci“ byly kromě čtení pohádek, míčové hry, opékání párků a také noční pochod s baterkami k hledání pokladu.

Tradice lásky – stavění máje – zachována

By | Kvě 5, 2014


 
 
 
 
Stavění máje – v předvečer 1. května se vypravili chlapi o.s. Zvonek do lesa, aby tu usekli stromek a udělali z něj do rána tradiční žukovskou májku, tradiční symbol jara. Bedlivé hlídání odpadá, jelikož byla umístěná na nově zrekonstruované střeše naší požární zbrojnice.
 
 

Noc s Andersenem

By | Dub 23, 2014


 
 
 
 
 
 
 
 

Občanské sdružení  Zvonek – volné o.s. pořádá pro děti ve spolupráci s městskou knihovnou Český Těšín : NOC  S  ANDERSENEM

Začátek: v pátek 2.května 2014 v 17 hodin

Konec:  v sobotu 3.května 2014 v 8 hodin

Přihlášky jsou k dispozici v knihovně KaSC Škola Dolní Žukov, kontakt: Marcela Poloková, tel: 607 842 641,  mail: polokovamarcela@seznam.cz

Ping-Pong

By | Bře 19, 2014

Medaile a ceny březnového turnaje v Ping-Pongu rozdány, hold mládí je mládí.
Umístění :
I. místo – kategorie žen – Marcela Poloková, členka občanského sdružení Zvonek
I. místo – kategorie mužů – Petr Novák, člen Fotoklubu Zvonek

Celkem se sportovního odpoledne zúčastnilo 11 hráčů a 2 nehrající diváci.

Březnový turnaj ve stolním tenisu

By | Bře 5, 2014


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.ples Zvonku 2014

By | Led 18, 2014

V sobotu 8.2.2014 se v sále dolnožukovské restaurace „U zvonku“ uskuteční prestižní společenský Ples Zvonku 2014. Srdečně zveme všechny přátelé našeho sdružení. Potřebné informace o rezervaci místenek obdržíte na tel.č.: 777 704 861

Výtěžek plesu bude věnován na obnovu objektu bývalé hasičské zbrojnice v Dolním Žukově.

Zvonek je v současné době majitelem a správcem této kulturní památky.

Její stav vyžaduje provést neprodleně některé stavební opravy a údržbu.

Komu není lhostejný osud naší zbrojnice přispějte k její záchraně.

Děkujeme,

výbor Zvonek – volné o.s.

Výroční členská schůze Zvonku

By | Led 6, 2014

17. ledna v 17:00 se v KaSC Škola uskuteční již 7-má výroční členská schůze Zvonku.
Program formou diskuze:
1. Připomenutí si konaných významných kulturních a společenských akcí – fotoprojekce
2. Návrh budoucích kulturních a společenských akcí v Dolním Žukově jako:
a) ples,
b) obnova místní požární zbrojnice,
c) stavění máje,
d) den dětí a mládeže,
e) výstavy, besedy, vánoční koledování a ostatní návrhy či změny všech přítomných.
3. Volná diskuze

Mikulášské pohlazení

By | Pro 26, 2013

 

Mikuláš je hodný pán,
nosí dětem marcipán
a zlobivým brambory
do tátovy bačkory

 
 
 
 
 
Dne 9. prosince zpříjemnili advent naším seniorům dětí z hudební školy Český Těšín.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požární zbrojnice majetkem Zvonku – volné o.s.

By | Říj 22, 2013

Odkoupení místní požární zbrojnice odsouhlasena většinou členů výborů
Zvonek – volné o.s.)Naše sdružení podalo dne 5. listopadu 2012 žádost na MěÚ Český Těšín o prodej nemovitosti a to budovy bývalé požární zbrojnice, která se nachází v obci Český Těšín, katastrální území Dolní Žukov, parcelní číslo 224.

 
 
 
Město tuto žádost projednalo a dne 16.9.2013 na základě usnesení Zastupitelstva města Český Těšín č. 522/14.ZM, schválilo dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej
– budovy obč. vybavenosti bez čp/če nacházející se na pozemku parc. č. 224
– pozemku parc. č. 224, zast. pl., o vým. 53 m2
vše k.ú. Dolní Žukov

Zvonek volné o.s. v případě získaní budovy do osobního vlastnictví hodlá ji zvelebit, případně osvětlit a zachovat její ráz jako další dominantu obce Dolní Žukov.

Večer KARAOKE

By | Říj 17, 2013


 
 
15. listopadu v 17 hodin pořádáme v KaSC Škola »karaoke večer«, přijdi mezi nás, bude legrace.

Bufet zajištěn.

Ukončení léta Zvonku a vyhodnocení Dne dětí

By | Zář 26, 2013

Dne 20. září 2013 r. proběhlo v prostorách KaSC Škola Dolní Žukov, vyhodnocení úspěšné akce pro dědí konané v červnu letošního roku. Vyhodnocení se zúčastnili téměř všichni aktivní členové občanského sdružení Zvonek – volné o.s..

 

 

 

 

Mezi oceněnými byli pan Alois Navrátil a pan Petr Polok.
 

 

Abrakadabra, čáry máry fuk, ať si holka nebo kluk, Den dětí je fuč

By | Čer 27, 2013

Všemi dětmi toužebně očekávaný 22. červen je minulostí. Na děti si připravili pořadatelé občanského sdružení Zvonek – volné o. s. pohádkový les, den plný zábavy, her a soutěží, sladkých odměn a drobných dárečků. Ani krátká bouřka nikoho neodradila.

DEN DĚTÍ

By | Čer 14, 2013

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na tradiční Den dětí se zvonkem. Slavnostní zahájení dne plného her a soutěží proběhne v sobotu 22.6.2013 ve 14:00 v areálu zahrady KaSC Škola.

 
 
 
 
Vítězství není všechno,
ale vůle k vítězství ano.
 
 
Bufet zajištěn
 
 
 
 
Tato akce se koná za finanční podpory Města Český Těšín.

Administrace © 2019 Zvonek – volné o.s.