O Zvonku

Zvonek – volné o.s. je název našeho občanského sdružení, které sdružuje občany městské části Dolní Žukov za účelem uspokojování jejich kulturních, uměleckých, společenských, tělovýchovných a osvětových zájmů v Knihovně a společenském centru „Škola“ při MěK v Českém Těšíně – Dolním Žukově. V listopadu 2007 byl „Zvonek“ zapsán do registru občanských sdružení u MVČR.

Jsme dobrovolnou, neziskovou, apolitickou a nezávislou organizací, sdružující na principu společného zájmu.  Hlavními zdroji financování naší činnosti jsou členské příspěvky, dary a příspěvky fyzických a právnických osob. Posláním sdružení je snaha zapojit do společenského života produktivní občany, seniory, dospívající mládež a děti. K naplnění tohoto cíle však naše členské příspěvky nestačí. Obracíme se proto i na vás, shledáváte-li naše snažení smysluplné, podpořte nás. Naše hospodaření je veřejné, jednoduše je možné ověřit, jak nakládáme se získanými prostředky.

Nemáme žádné placené funkcionáře či zaměstnance. Veškerou činnost vyvíjíme ve svém volném čase.

Sídlo sdružení a kontakty:

Knihovna a společenské centrum „Škola“ Dolní Žukov
737 01 Český Těšín-Dolní Žukov, Pod Zvonek 115

IČO: 226 75 205                         DIČ: CZ22675205 (nejsme plátci DPH)

Běžný účet u Poštovní spořitelny: 242997878 / 0300

Předseda sdružení:      petr.szlauer@centrum.cz              tel.: 608 430 724

Zasedací termín výboru sdružení v KaSC: Pátek 17:00-19:00

Úřední hodiny Zvonku v KaSC: Pátek 15:00-19:00

Právní postavení sdružení

  • Sdružení je dobrovolné, sdružující na principu společného zájmu
  • Sdružení je nezávislé, apolitické
  • Sdružení je právnickou osobou
  • Sdružení neslouží k zajištění výdělečné činnosti 

Předmět činnosti sdružení

Hlavní činností sdružení je pořádání zájmových akcí v těchto čtyřech oblastech:

  • Kultura a umění
  • Společenské akce
  • Vzdělávací a osvětové programy
  • Sportovně rekreační aktivity

Vedlejší činnost sdružení:

  • Příležitostné pořádání besed, vystoupení a pod. pro členy i veřejnost.

 

Administrace © 2024 Zvonek – volné o.s.