Parkoviště

Tato stránka se věnuje našemu snažení o zřízení parkoviště u KaSC Škola.

 

 

 

 

 

 

 

Další pohledy, včetně plakátu ve formátu A2 jsou vystaveny na nástěnce KaSC Škola. Srdečně vás zveme na prohlídku studie v provozní době společenského centra. Pokud budete mít otázky na celou záležitost kolem našeho zájmu o rekultivaci a přeměnu zarostlé a neužívané plochy před naší Školou v tento nádherný parčík s parkovacími plochami pro automobil, rádi vám je zodpovíme. Autorkou 3D vizualizace parčíku je Káťa Morcinková.

Historie vize KaSC Škola v Dolním Žukově.

Píše se rok 2006 a v Dolním Žukově se po několika letech chátrání otevírá budova od základů rekonstruované bývalé obecní školy, provoz zahajuje Knihovna a společenské centrum Škola,  objekt je zařazen do správy městských knihoven.

Původní záměry kulturních buditelů a Města s využitím Knihovny a společenského centra Škola však byly hned v prvním roce provozu několikanásobně překonány. Touha společnosti po obnově kulturních hodnot a společenského vyžití v Dolním Žukově všechny příjemně překvapila.

V roce 2007 se rodí a na svět přichází Zvonek – volné o.s. a ve Škole se roztáčí kolotoč besed, koncertů a výstav, obrozuje se klubová činnost.

Zvonek s rostoucím zájmem o kulturní a společenské akce a postupným nabývání zkušeností s jejich pořádáním dospěl k závěru, že kapacita KaSC Škola je přece jenom dosti významně  limitována a neposkytuje až tolik možností, jak se původně předpokládalo.

V květnu roku 2008 proto Zvonek píše Zastupitelstvu a Radě Města svou první „Žádost o rozšíření kapacit KaSC Škola v Dolním Žukově“ , kterou opírá o vizi projektu, který nabízí řešení třech nejpalčivějších bodů společenského centra:

1)    Dokončení půdních prostor pro účely provozu minigalerie a čítárny

2)    Rekultivace plochy kolem společenského centra, parčík a dětská hřiště

3)    Vytvoření parkoviště pro automobily

Na tyto investice se nabízela 100% možnost čerpání prostředků z fondů „Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezska“. Ale jak celá záležitost nakonec dopadla?

Zastupitelstvo a Rada města žádost sice uznala jako oprávněnou, ale realizaci projektu odložila na dobu po dokončení rekonstrukce KaSS Střelnice. Zvonek se vší úctou k obnově kulturní památky na „Střelnici“, souhlasil.

Později se Město přičinilo ještě k  zatravnění plochy kolem Školy a výsadbě okrasných křovin u vstupů do objektu. Na parkoviště, parčík, dětská hřiště, minigalerii a čítárnu už nedošlo.

V září 2011, po slavnostním otevření KaSS Střelnice píše Zvonek na Město druhou žádost. S ohledem na bezpečnostní rizika při pohybu osob kolem vozidel zaparkovaných na krajnici u KaSC Škola, v ní žádá o rekultivaci zarostlého pozemku pod budovou mateřské školy na parčík s lavičkami a parkovacími místy pro automobily.

Město reaguje rozpačitě, svou nelibost odůvodňuje  absencí podobných záměrů v rozpočtu, přičemž ve strategickém plánu rozvoje se k revitalizaci parků a zeleně na území města zavazuje. Překvapivě  argumentuje, že  mu nejsou známy vize, resp. představy žadatelů o podobě parčíku.

Zvonek obratem reaguje a v listopadu 2011, na vlastní náklady, zadává vypracování studie parčíku studentce Kateřině Morcinkové, která se úkolu skvěle zhostila.

V březnu 2012 je na výroční schůzi Zvonku představena 3D vizualizace studie parčíku. Tato studie je současně výzvou k reakci a podpoře rekultivace kulturního centra Dolního Žukova.

Prosinec 2012 Město zamítlo naší žádost o uvolnění finančního příspěvku na vypracování projektové dokumentace parkoviště u KaSC Škola.


Administrace © 2024 Zvonek – volné o.s.