Výroční členská schůze Zvonku

By | Led 6, 2014

17. ledna v 17:00 se v KaSC Škola uskuteční již 7-má výroční členská schůze Zvonku.
Program formou diskuze:
1. Připomenutí si konaných významných kulturních a společenských akcí – fotoprojekce
2. Návrh budoucích kulturních a společenských akcí v Dolním Žukově jako:
a) ples,
b) obnova místní požární zbrojnice,
c) stavění máje,
d) den dětí a mládeže,
e) výstavy, besedy, vánoční koledování a ostatní návrhy či změny všech přítomných.
3. Volná diskuze

Comments are closed.

Leave a Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Webová stránka

Komentáře

Administrace © 2019 Zvonek – volné o.s.