Požární zbrojnice majetkem Zvonku – volné o.s.

By | Říj 22, 2013

Odkoupení místní požární zbrojnice odsouhlasena většinou členů výborů
Zvonek – volné o.s.)Naše sdružení podalo dne 5. listopadu 2012 žádost na MěÚ Český Těšín o prodej nemovitosti a to budovy bývalé požární zbrojnice, která se nachází v obci Český Těšín, katastrální území Dolní Žukov, parcelní číslo 224.

 
 
 
Město tuto žádost projednalo a dne 16.9.2013 na základě usnesení Zastupitelstva města Český Těšín č. 522/14.ZM, schválilo dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej
– budovy obč. vybavenosti bez čp/če nacházející se na pozemku parc. č. 224
– pozemku parc. č. 224, zast. pl., o vým. 53 m2
vše k.ú. Dolní Žukov

Zvonek volné o.s. v případě získaní budovy do osobního vlastnictví hodlá ji zvelebit, případně osvětlit a zachovat její ráz jako další dominantu obce Dolní Žukov.

Comments are closed.

Leave a Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Webová stránka

Komentáře

Administrace © 2018 Zvonek – volné o.s.